Contactpersonen

De Pinakes-databank bevat meer dan 134 000 contactpersonen. Al deze contactpersonen zijn gelinkt aan een functie en eventueel aan een verantwoordelijkheid. Dit laat je toe om heel gerichte of fijnmazige selecties in de databank te maken.
Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste functies en verantwoordelijkheden die in de databank zijn opgenomen.

Functies in Pinakes

Politici

 • regeringsleden
 • parlementsleden
 • kabinetsmedewerkers
 • partijvoorzitters
 • bestendig gedeputeerden
 • burgemeesters
 • schepenen
 • ocmw-voorzitters
 • gemeenteraadsleden
 • politieraadsleden
 • voorzitters intercommunales
 • leden raad van bestuur intercommunales
 • ...

Ambtenaren en leidinggevenden

 • algemeen directeurs
 • topambtenaren
 • korpschefs
 • financieel directeurs
 • communicatieambtenaren
 • milieuambtenaren
 • dienst- en departementshoofden
 • provinciegouverneurs
 • gerechtelijke griffiers
 • woordvoerders
 • verantwoordelijken en coördinatoren
 • directeurs van instellingen
 • ...

Magistraten, notarissen, ...

 • voorzitters hoven en rechtbanken
 • raadsheren
 • rechters
 • leden van het openbaar ministerie
 • notarissen
 • gerechtsdeurwaarders
 • ...

Verantwoordelijkheden in Pinakes

Een greep uit de bevoegdheden en verantwoordelijkheden die Pinakes in de databank bijhoudt:

 • binnenlandse aangelegenheden
 • begroting en financiën
 • communicatie
 • cultuur
 • defensie
 • economie
 • energie
 • gezondheid
 • informatica
 • leefmilieu
 • onderwijs
 • operationeel en logistiek
 • personeel en vorming
 • openbare werken en infrastructuur
 • telecommunicatie
 • welzijn en sociale zaken
 • wetenschappelijk onderzoek
 • wonen