FANC

22 februari 2018

De raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) heeft Frank Hardeman, adjunct-directeur-generaal van het Studiecentrum voor Kernenergie, naar voren geschoven om de nieuwe directeur-generaal te worden. De bevoegde ministers keurden zonet zijn benoeming goed. Die wordt nu ter ondertekening voorgelegd aan de Koning. Frank Hardeman zal Jan Bens als directeur-generaal opvolgen.