Gegevensbeschermings - autoriteit

29 maart 2019

David Stevens, Alexandra Jaspar, Charlotte Dereppe, Peter Van den Eynde en Hielke Hijmans komen voor zes jaar aan het hoofd van de Gegevensbeschermingsautoriteit te staan. Zij werden gisteren benoemd door het federaal parlement.
David Stevens wordt directeur van het Algemeen Secretariaat. Charlotte Dereppe wordt directeur van eerstelijnsdienst. Alexandra Jaspar wordt directeur van het kenniscentrum, Peter Van den Eynde leidt de inspectiedienst en Hielke Hijmans wordt directeur van de geschillenkamer.