AFCO

De ministerraad heeft het mandaat van Werner Van Minnebruggen als voorzitter van het Auditcomité van de Federale Overheid (AFCO) verlengd.


De ministerraad heeft het mandaat van Werner Van Minnebruggen als voorzitter van het Auditcomité van de federale overheid (AFCO) met zes jaar verlengd. Het AFCO, dat in 2010 is opgericht, geeft advies en aanbevelingen aan de ministerraad over de algemene werking van de federale overheidsdiensten.

Federale, regionale en provinciale overheden