Comité P: Antonio Caci & Jean De Meyer

De Kamer heeft de  samenstelling van het Comité P bekendgemaakt. Antonio Caci werd verkozen als nieuwe ondervoorzitter en Jean De Meyer is de nieuwe griffier van het Comité P.

De Kamer heeft de samenstelling van het Comité P bekendgemaakt. Het Comité P is het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten, het extern controleorgaan op de politie. Kathleen Stinckens (NL) blijft voorzitter. Antonio Caci (F) werd verkozen als nieuwe ondervoorzitter.
Verder bestaat het Comité P nog uit drie vaste leden: Herman Daens (NL), die zijn mandaat verderzet, Joris Lagrou (NL), gewezen voorzitter Hoge Raad voor de Justitie en Vincent Stragier (F), voormalig veiligheidsadviseur van de eerste minister en secretaris van de Nationale Veiligheidsraad. Ook werd een nieuwe griffier van het Comité P aangeduid: Jean De Meyer volgde eind april Eline Van De Weghe op.

Federale, regionale en provinciale overheden