Federale Politieraad

Willy Bruggeman ziet voor de vijfde keer zijn mandaat van voorzitter van de Federale Politieraad vernieuwd.

Willy Bruggeman ziet voor de vijfde keer zijn mandaat van voorzitter van de Federale Politieraad vernieuwd. Willy Bruggeman staat daarmee sinds 2004 aan het hoofd van de Politieraad. Dat orgaan adviseert de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over onder andere het ontwerp van het Nationaal Veiligheidsplan. Het staat ook in voor de algemene evaluatie van het functioneren en de organisatie van de federale en lokale politiediensten.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid