FOD Kanselarij van de Eerste Minister: Arlin Bagdat

Eerste minister Alexander De Croo heeft Arlin Bagdat, directeur-generaal Externe Communicatie van diezelfde FOD, benoemd tot interim-voorzitter van het directiecomité.

Eerste minister Alexander De Croo heeft Arlin Bagdat, directeur-generaal Externe Communicatie van diezelfde FOD, benoemd tot interim-voorzitter van het directiecomité. Ze volgt Françoise Audag-Dechamps op. De FOD Kanselarij van de Eerste Minister is de federale overheidsdienst die de eerste minister bijstaat bij de voorbereiding, coördinatie en uitvoering van het regeringsbeleid.

Federale, regionale en provinciale overheden