FOD Volksgezondheid: Dirk Ramaekers

Dirk Ramaekers is de nieuwe voorzitter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Hij volgt Tom Auwers op.

Dirk Ramaekers is de nieuwe voorzitter van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid. Het gaat om een tijdelijk mandaat wegens de langdurige ziekte van de huidige voorzitter, Tom Auwers. Dirk Ramaekers neemt met onmiddellijke ingang het mandaat waar voor de rest van de looptijd tot 31 januari 2023. Dirk Ramaekers was tijdens de coronacrisis chef van de Belgische vaccinatiestrategie tegen het coronavirus.

Federale, regionale en provinciale overheden