Hof van Beroep Bergen: Ingrid Godart

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft Ingrid Godart, advocaat-generaal in Bergen, benoemd tot procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Bergen.

De Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) heeft Ingrid Godart, advocaat-generaal in Bergen, benoemd tot procureur-generaal bij het Hof van Beroep van Bergen. Zij vervangt Ignacio de la Serna, die als raadsheer aan de slag is gegaan bij het Hof van Cassatie. Ingrid Godart werd in 2001 benoemd tot plaatsvervangend procureur des Konings bij het parket van Doornik. In 2009 ging ze aan de slag bij het parket van Bergen als substituut procureur-generaal, bij de afdeling van de kamer van inbeschuldigingstelling en het Hof van Assisen.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid