Hulpverleningszone Fluvia

Majoor Jan Leenknecht wordt de nieuwe zonecommandant waarnemend van de hulpverleningszone Fluvia.


Majoor Jan Leenknecht wordt de nieuwe zonecommandant waarnemend van de hulpverleningszone Fluvia (regio rond Kortrijk in het zuidoosten van West-Vlaanderen). Jan Leenknecht volgt Piet Beirlaen op, die op zijn beurt de vorige zonecommandant Frank Maertens verving sinds zijn vertrek eind vorig jaar.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid