Kamer van Volksvertegenwoordigers: Jan Deltour

Jan Deltour is de nieuwe griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Jan Deltour is de nieuwe griffier van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Hij volgt Marc Van der Hulst op die met pensioen is gegaan. De griffier is de hoogste ambtenaar van de Kamer en heeft de rang van secretaris-generaal. Hij heeft de leiding over de administratie van de Kamer en staat in voor het notuleren en uitvoeren van de beslissingen van de Kamer.

Federale, regionale en provinciale overheden