Raad van Burgemeesters: Willy Demeyer 

De Raad van Burgemeesters heeft een nieuwe voorzitter en ondervoorzitter. Luiks burgemeester Willy Demeyer is voorzitter en Oostends burgemeester Bart Tommelein is vice-voorzitter.

In aanwezigheid van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden vond op 16 november de installatievergadering van de vernieuwde raad van burgemeesters plaats. Met dit adviesorgaan laten burgemeesters, als regisseurs van het lokale veiligheidsbeleid, hun stem horen over het beleid rond de werking en de organisatie van lokale politiezones. Luiks burgemeester Willy Demeyer werd als voorzitter en Oostends burgemeester Bart Tommelein als vice-voorzitter aangeduid.

Lokale overheden