Veiligheid van de Staat: Francisca Bostyn

Francisca Bostyn is benoemd tot administrateur-generaal ad interim van de Veiligheid van de Staat, ook wel Staatsveiligheid genoemd.

Francisca Bostyn is benoemd tot administrateur-generaal ad interim van de Veiligheid van de Staat, ook wel Staatsveiligheid genoemd. Ze vervangt Jacques Raes, die om gezondheidsredenen zijn functie neerlegt. Francisca Bostyn is adviseur-generaal bij de FOD Justitie en was onder meer adjunct-kabinetschef van de toenmalige minister van Justitie, Koen Geens.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid