Politiezone Getevallei

11 februari 2019

Stephan Gilis leidt voortaan de nieuwe politiezone Getevallei, die ontstond uit de fusie van de politiezones Hoegaarden/Tienen en LAN (Landen, Lint

Nieuwe voorzitter directiecomité FOD Mobiliteit en Vervoer

05 februari 2019

Emmanuelle Vandamme is sinds vrijdag de nieuwe voorzitster van het directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

Nieuwe algemeen directeur Houthulst

01 februari 2019

Dries Braeye is de nieuwe algemeen directeur van gemeente Houthulst in opvolging van Jocelyne Schacht.

Politiezone Rupel

31 januari 2019

Hoofdcommissaris Peter Muyshondt heeft de eed afgelegd als nieuwe korpschef van de politiezone Rupel.

BELANGRIJK BERICHT: stand van zaken update Vlaamse gemeentebesturen

25 januari 2019

Pinakes voegt momenteel de nieuwe Vlaamse gemeenteraden toe aan haar databank.

Stad Brugge

25 januari 2019

Jonathan Nowakowski, die hoofd was van de Dienst Communicatie & Citymarketing van Stad Brugge, zal vanaf 15 februari samen met Hubert De Witte

Film Fest Gent

25 januari 2019

Wim De Witte wordt programmadirecteur van het Film Fest Gent. Hij volgt Patrick Duynslaegher op, die met pensioen gaat.

Nieuwe algemeen directeur

25 januari 2019

Sigurd Verstraete (49) wordt de nieuwe algemeen directeur van Zonnebeke. Sigurd Verstraete was sinds mei 2000 secretaris van de gemeente Heuvelland

Nieuwe algemeen directeur

25 januari 2019

Op 1 februari start Colin Beheydt als de nieuwe algemeen directeur van Stad en OCMW Brugge. Hij werkte voorheen o.a.