MIDDENVELD

09 februari 2017

Roel Dockx is de nieuwe directeur van Voka- Kamer van Koophandel Mechelen. Hij volgt Frédéric Achten op.

KOEPEL- EN BELANGEN ORGANISATIE

09 februari 2017

GIBBIS, de nieuwe pluralistische werkgeverskoepel van de Brussel gezondheidsinstellingen, werd toegevoegd aan onze databank!

CENTRAAL OVERHEIDSBEDRIJF

09 februari 2017

Philippe Beinaerts, de kabinetschef van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA), wordt lid van de raad bestuur van de VRT.

KABINET

09 februari 2017

Hugo Poliart is de nieuwe directeur communicatie van de Beleidscel van minister Sophie Wilmès. Hij vervangt Martine Maelschalck, die aan de slag is

ONDERWIJS

09 februari 2017

Tomas Legrand is de nieuwe algemeen directeur van Artelveldehogeschool in Gent.

Nieuwe schepenen en OCMW-Voorzitters

09 februari 2017

Bart Sebreghts (CD&V) heeft zijn ambt als schepen in Zoersel neergelegd en wordt niet vervangen.

Nieuwe burgemeesters

09 februari 2017

Robert Genard (MR) is de nieuwe burgemeester van Ganshoren.

Fusie RSZ en DIBISS

17 januari 2017

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) zijn begin dit jaar gefusioneerd.

Nieuwe topfuncties

17 januari 2017

Tom Auwers wordt de nieuwe voorzitter van de FOD Volksgezondheid. Vanaf februari zal hij Christiaan Decoster opvolgen, die met pensioen gaat.