Nieuws

Pinakes houdt je permanent op de hoogte van het opvallendste benoemingsnieuws uit de federale, regionale en lokale politiek, de socio-culturele sector, de welzijnssector en het middenveld.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Middenveldorganisaties Arbeid & Milieu en Transitienetwerk Middenveld smelten samen tot Reset.Vlaanderen.

Middenveld

Laura Szabó is de nieuwe voorzitter van het Uitvoerend Comité van de FOD Binnenlandse Zaken.

Federale, regionale en provinciale overheden

Nicolas Waeyaert is benoemd tot voorzitter van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Federale, regionale en provinciale overheden

Peter Samyn is benoemd tot voorzitter van het Uitvoerend Comité van de FOD Sociale Zekerheid.

Federale, regionale en provinciale overheden

Séverine Waterbley is benoemd tot voorzitter van het directiecomité van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Federale, regionale en provinciale overheden

Voormalig Vlaams minister en huidig gemeenteraadsvoorzitter Philippe Muyters (N-VA) wordt vanaf 1 maart de nieuwe schepen van mobiliteit in Edegem.

Lokale overheden

Nils Duquet is benoemd tot directeur van het Vlaams Vredes­instituut.

Federale, regionale en provinciale overheden

Jessie De Weyer (N-VA) is de nieuwe voorzitter van de provincieraad van de provincie Limburg.

Federale, regionale en provinciale overheden

Hoofdcommissaris Kris Vandenberk is de nieuwe korpschef van politiezone Bodukap.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Patsy Lanslots is de nieuwe financieel directeur van de gemeente Kapellen.

Lokale overheden

Dubbele schepenwissel in Duffel: Isabel Glorie (N-VA) en Ann Van Winkel (CD&V) volgen Theo Boel (N-VA) en Jos Hellemans (CD&V) op als schepenen.

Lokale overheden

VRT

Jeroen Tiebout, voormalig woordvoerder en huidig kabinetschef van Vlaams viceminister-president en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), wordt de nieuwe regeringscommissaris bij de VRT. 

Federale, regionale en provinciale overheden

De samenstelling van het kabinet van minister van Pensioenen en Maatschappelijke integratie Karine Lalieux is gekend. 

Federale, regionale en provinciale overheden

Tom Dewandelaere (CD&V) volgt op 1 januari 2021 eerste schepen en partijgenoot Kris Van Hoeck op. 

Federale, regionale en provinciale overheden

Tom Vandenkendelaere (CD&V) volgt Kris Peeters op in het Europees Parlement.

Europese en Luxemburgse overheden

VAF

Koen Van Bockstal is aangesteld als nieuwe directeur van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). 

Onderwijs, cultuur en vrije tijd