Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering

14 april 2020

Huidig Vilvoords schepen en gewezen Vlaams parlementslid Jo De Ro is de nieuwe algemeen directeur van het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgeri

Bureau voor Normalisatie

08 april 2020

De Ministerraad heeft Dominique Du Tré, directeur Dienstverlening bij Agoria, benoemd tot voorzitter van het Bureau voor Normalisatie (NBN).

CIBG

21 februari 2020

Nicolas Locoge, huidig algemeen directeur van de ondersteunende diensten van de kanselarij van de eerste minister, wordt vanaf 1 maart de nieuwe di

MIVB

31 januari 2020

Merlijn Erbuer is de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de MIVB.

FARO

31 januari 2020

Olga Van Oost is de nieuwe algemeen directeur van FARO, het Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed.

Sciensano

22 januari 2020

Christian Léonard is de nieuwe algemeen directeur van Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Europees parket

21 januari 2020

Yves Van Den Berge, adjunct-directeur coördinatie strafrecht van minister Koen Geens, is voorgedragen om België te vertegenwoordigen in het nieuwe

Kabinet Dubravka Šuica

21 januari 2020

Ivo Belet is adjunct-kabinetschef van Europees commissaris en Vice-President Dubravka Šuica, bevoegd voor democratie en demografie, geworden.

FOD Beleid & Ondersteuning

21 januari 2020

Ben Smeets, directeur-generaal ad interim van het directoraat-generaal Digitale Transformatie bij FOD Beleid en Ondersteuning, is begin december aa