Voor wie is Pinakes?

Pinakes is onmisbaar voor ondernemingen die de overheid als doelgroep of als één van hun doelgroepen hebben. Pinakes laat je toe om doelgericht met de overheid te communiceren.

Een voorbeeld: stel - jouw onderneming is actief in de energiesector. Met Pinakes kan je de milieuambtenaren of duurzaamheidsambtenaren in de gemeenten, de contactpersonen verantwoordelijk voor energie, alle schepenen bevoegd voor energie en uiteraard de financieel beheerders selecteren. Je krijgt op excel hun naam, postadres, telefoonnummer en e-adres. Ook combinaties zijn mogelijk; we koppelen organisaties aan functies en verantwoordelijkheden, waardoor grote en/of fijnmazige selecties mogelijk zijn van de doelgroepen die je wenst te bereiken.

Heb je trouwens al eens stilgestaan bij de overheid als afzetmarkt voor jouw product of dienst? De overheid is een betrouwbare klant, die almaar efficiënter werkt. Die efficiëntie vertaalt de overheid in meer overheidsopdrachten voor de privé-sector. Geef de overheid een plaats in jouw marketing. Pinakes helpt je een duurzame relatie met de overheid uit te bouwen. Pinakes laat je toe om doelgericht met de overheid te communiceren.

Waarvoor kan je Pinakes gebruiken?

Pinakes is jouw databank om fijnmazige selecties te maken van de juiste contactpersonen bij de overheid. Pinakes laat je toe om doelgericht met de overheid te communiceren, via verschillende formules. Dankzij Pinakes komt je communicaite bij de juiste personen binnen de overheid terecht. Je leert de juiste mensen in het overheidsdoolhof kennen. Je selecteert de overheden - de functies - de bevoegdheden met wie je wil communiceren. Je bekomt keurige lijsten met de contactgegevens van deze overheidsdiensten en hun verantwoordelijken. Met één actie ontvangt iedereen jouw bedrijfsinformatie.

Hoe worden contactgegevens in Pinakes up to date gehouden?

Je hebt altijd onmiddellijk toegang tot de meest actuele contactgegevens omdat de dataredacteurs van Pinakes de databank dagelijks actualiseren aan de hand van verschillende bronnen: regelmatige en grondige updates, talrijke mediabronnen, officiële publicaties, postretours van klanten en partners en spontane updates van overheden.

Kan je een advertentie plaatsen in de Nieuwsbrief van Pinakes ?

De Nieuwsbrief van Pinakes verschijnt tweewekelijks en geeft een overzicht van de interessanste en belangrijkste personeelswijzigingen binnen de overheid. Je bereikt met deze Nieuwsbrief onze 51 000 e-abonnees (openbare besturen, socio-culturele sector en middenveld) en 7.000 unieke websitebezoekers per maand.

Het is mogelijk jouw reclameboodschap als een van de nieuwsitems in de Nieuwsbrief te plaatsen. Je betaalt een forfaitair bedrag per nieuwsbrief. Om je een idee te geven: een advertentie van ongeveer 500 karakters en een afbeelding van 1024 x 683 pixels kost 400 EUR. Contacteer ons als je hierover meer informatie wenst.

Wanneer kan je de rechtstreekse e-mailadressen gebruiken?

Met de optie "direct e-mail" van Pinakes kan je de rechtstreekse, professionele e-mailadressen van jouw contactpersonen downloaden. Pinakes wijst je op de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij: je verbindt je ertoe geen gebruik te maken van elektronische post voor reclame zonder de voorgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde (artikel 14 § 1). In iedere elektronische mailing moet je bovendien een opt-out clausule voorzien waarbij iedere ontvanger zich kosteloos kan laten schrappen van jouw verzendlijsten.

Handleiding PinakesExport

Om snel aan de slag te gaan met de Exportfunctie van Pinakes, stellen we een handleiding ter beschikking van onze gebruikers. 

Download hier de PDF