Privacy policy

Pinakes is een databank met alle Belgische, Luxemburgse en Europese openbare besturen en diensten, alsook de organisaties uit de welzijns-, gezondheids- en non-profit-sector. De databank bevat de contactgegevens van de politieke mandatarissen, de leidinggevende ambtenaren en decision-makers. Deze contactgegevens worden te koop en te huur aangeboden aan overheidsbesturen, instellingen en privaatrechtelijke rechtspersonen die de betrokkenen wensen te informeren, al dan niet via direct marketingacties, over activiteiten, producten of diensten die van belang kunnen zijn voor deze organisaties en personen bij de uitoefening van hun functie. Ook Pinakes zelf kan deze gegevens gebruiken voor deze doelstellingen. Volgens de wet van 8 december 1992 moet Pinakes de betrokken personen inlichten over hun recht op inzage en verbetering van hun gegevens en op verzet tegen het gebruik van de contactgegevens voor direct marketingdoeleinden. Overeenkomstig de Privacywet, informeert Pinakes de personen in de Pinakes-databank twee keer per jaar via e-mail van hun privacyrecht en dit ten laatste één jaar na de registratie van hun gegevens. Pinakes respecteert bovendien de e-commercewetgeving en geeft geen rechtstreekse e-mailadressen vrij voor commerciële direct marketing-acties. De contactgegevens worden geregistreerd of gecorrigeerd op het ogenblik van de verzameling van de gegevens. Deze rechten kunnen uitgeoefend worden door een verzoek te richten aan de verantwoordelijke voor de verwerking: Pinakes NV, Keizerslaan 34, 1000 Brussel, info [at] pinakes.be.

Algemeen

Pinakes hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy, als klant en/of bezoeker van deze website, hetzij als persoon die opgenomen is in de Pinakesdatabank. Pinakes houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet op de bescherming van de persoonsgegevens stelt.

Welke gegevens registreert Pinakes?

De Pinakesdatabank bevat de contactgegevens van de politieke mandatarissen, alsook de leidinggevende ambtenaren en andere decision makers. Het gaat om de contactgegevens, taal en – enkel voor de politieke mandatarissen – de politieke partij en het privépostadres.

Waar komen de gegevens vandaan?

De gegevens worden verzameld via jaarlijkse enquêtes bij de overheidsdiensten en organisaties, en aangevuld met diverse publieke bronnen, zoals websites of persberichten.

Gegevens van klanten en websitebezoekers

Deze website kan technisch functioneren zonder dat er persoonlijke informatie van u wordt verzameld. Het grootste deel van deze website kunt u dus anoniem bezoeken. Het lezen over de producten, het gebruik van de zoekrobot en het volgen van de overheidslinks zijn voorbeelden van activiteiten die u anoniem kunt doen. Op deze website staat echter een klein aantal functionaliteiten waar het verzamelen van persoonlijke informatie wel noodzakelijk is. Voorbeelden hiervan zijn het aanvragen van een abonnement op de online adressengids, van een adressenbestand-op-maat of het sturen van een e-mail. Persoonlijke informatie wordt verzameld wanneer u op de site gevraagd wordt uw naam, e-mailadres of andere gegevens te verstrekken.

Om over het internet te kunnen surfen, heeft een website gegevens nodig. Zo wordt uw IP-adres opgeslagen, zodat Pinakes weet waar zij haar informatie naartoe moet sturen. Een IP-adres wordt vaak geassocieerd met de plek waar u het internet op gaat. Dat kan uw ISP zijn, het bedrijf waar u werkt, of de universiteit waar u studeert. Deze informatie is echter NIET persoonlijk identificeerbaar.

Tevens worden een aantal andere gegevens over uw bezoek automatisch geregistreerd: de gebruikte browser, de schermresolutie van uw computer en welke pagina's er op de website bezocht worden. Ook deze informatie is NIET persoonlijk identificeerbaar. Van deze gegevens worden statistieken gemaakt, op basis waarvan betere versies van de site worden ontwikkeld. Pinakes gebruikt deze gegevens om de site beter af te kunnen stemmen op uw wensen en mogelijkheden. Door na te gaan welke pagina's het meest worden bezocht, kan Pinakes bijvoorbeeld het navigatiemenu aanpassen aan uw gedrag. Tevens is deze informatie belangrijk bij het opsporen van (technische) problemen. In geen geval zullen deze gegevens aan derden worden verkocht of verhuurd. U zult geen ongevraagde reclame, drukwerk of mail van derden ontvangen via Pinakes. Indien u het onlineformulier invult, worden de gevraagde contactgegevens en andere informatie wel opgeslagen in een databank.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Deze gegevens in de Pinakesdatabank worden te koop en te huur, dus tegen betaling, aangeboden aan overheidsbesturen, instellingen en private bedrijven die de betrokkenen wensen te berichten, al dan niet via direct marketingacties, over activiteiten, producten of diensten die van belang kunnen zijn voor deze organisaties en personen bij de uitoefening van hun functie. Ook Pinakes zelf kan deze gegevens gebruiken voor deze doelstellingen.

Klanten en websitebezoekers

Pinakes gebruikt uw gegevens om de gevraagde bestelling uit te voeren, de online abonnementen te beheren, op uw verzoek of vraag te antwoorden en u op de hoogte te houden van informatie over nieuwe producten, diensten of events. Uw gegevens mogen aan derden doorgegeven worden, behalve bij tegenkanting uwentwege. U beschikt steeds over een kosteloos recht op toegang en verbetering van deze gegevens en u kan zich op ieder ogenblik en kosteloos verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketingdoeleinden door ons te contacteren via de website.

Wat zijn uw rechten?

Overeenkomstig de privacywet heeft elke persoon opgenomen in onze databank recht op inzage en verbetering van zijn gegevens en op verzet tegen het gebruik van de contactgegevens voor direct marketingdoeleinden. Dit recht kan uitgeoefend worden door een verzoek te richten aan Pinakes, Keizerslaan 34, 1000 Brussel. Pinakes informeert de betrokkenen in de databank via e-mail en andere kanalen over de opname in de databank, het recht tot verzet, inzage en verbetering van de gegevens en dit ten laatste één jaar na de registratie van uw gegevens.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die gegevens bevatten over een computer die een verbinding legt met een website. Cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw pc en zorgen ervoor dat u gemakkelijker en sneller kunt surfen over het web omdat eerder bezochte websites de computer al 'kennen'. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. U kunt uw browser echter ook zo instellen dat u iedere keer wordt gewaarschuwd wanneer er een cookie wordt verzonden. Of u kunt ervoor kiezen alle cookies te weigeren. Iedere browser werkt enigszins anders. U kunt bij het helpmenu van uw browser zien hoe u cookies instelt. Ook onze site gebruikt een cookie. Deze cookie is noodzakelijk voor een goede werking van de website. Wanneer u cookies uitschakelt, functioneert de website niet meer naar behoren.