SAM

04 maart 2020

Inne Van de Ven is aangesteld als waarnemend directeur van SAM, steunpunt Mens en Samenleving, in opvolging van het directeursduo Chris Truyens en Martine Van Geyt. SAM ontstond begin 2018 als een fusie van vijf Vlaamse steunpunten: vzw Samenlevingsopbouw Vlaanderen, vzw Steunpunt Algemeen Welzijnswerk, vzw Steunpunt Expertisenetwerken, vzw Steunpunt Jeugdhulp en vzw Vlaams Centrum Schuldenlast.

Lees meer over: 
Middenveld