Stad Brugge

25 januari 2019

Jonathan Nowakowski, die hoofd was van de Dienst Communicatie & Citymarketing van Stad Brugge, zal vanaf 15 februari samen met Hubert De Witte instaan voor de zakelijke leiding van de musea van Brugge. Vanuit die functie zal hij mee de nieuwe erfgoedsite en het vernieuwde Gruuthusemuseum op poten zetten.

Jonathan Nowakowski
Lees meer over: 
Lokale overheden