Joris Vanderborght

Auteurs

Joris Vanderborght

Joris Vanderborght werkte als consulent archief- en documentbeheer en als archivaris bij verschillende overheidsinstanties. In die hoedanigheid realiseerde hij een aantal publicaties en leverde hij
bijdragen voor publicaties. Hij maakte deel uit van het Lokaal Overheidsarchief van de VVBAD en van verschillende subwerkgroepen. Vanuit de subwerkgroep die selectierichtlijnen opstelde voor gemeentearchieven ontwierp hij een classificatie volgens functie. Sedert 1 oktober 2012 is Joris archivaris van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.