Alle overheidscontacten in één databank.

Je onmisbare tool voor rechtstreekse communicatie met overheden en de social profitsector, volledig GDPR-proof. Selecteer en exporteer up-to-date overheidscontactgegevens naar keuze.

Wat zit er in de databank?

De databank bevat professionele contactgegevens, namen en functies van 134.000 beslissingnemers en medewerkers in meer dan 26.500 overheden, overheidsinstanties en organisaties. Snel en gericht selecteerbaar volgens jouw communicatienoden.

Contactgegevens van

  • lokale, regionale en federale ambtenaren, overheidsdiensten en -organisaties, overheidsinstanties, gemeentebesturen, provincies, gemeenschappen en gewesten, Europese Unie, Luxemburg…
  • politici: parlementsleden, burgemeesters en schepenen, partijvoorzitters en kabinetsmedewerkers,...
  • federale ambtenaren
  • politie, justitie en veiligheid, leger, hoven en rechtbanken, parketten, justitiehuizen...
  • onderwijs, welzijns- en socio-culturele organisaties, ngo’s, social profit, werknemers-en werkgeversorganisaties,...

Persoonlijk advies

Op zoek naar deskundig advies in het overheidslabyrint? Graag hulp bij welke organisatie of contactpersoon je het best benadert voor jouw project? We geven je graag persoonlijk advies.

"Voor onze dienstverlening als koepelvereniging is Pinakes ideaal. Door onze krachten te bundelen met partnerverenigingen, vormen we één stem naar lokale overheden. Zo krijgen de ontvangers een geïntegreerd verhaal te zien. Het is voor ons niet mogelijk om zelf elke wijziging van contacten in de lokale besturen te weten te komen. Pinakes zorgt ervoor dat we maandelijks up-to-date contacten kunnen raadplegen, en dat we steeds een database hebben om op terug te vallen."

Geert Jespers
Communicatie en websites - Bond Beter Leefmilieu