Alle overheidscontacten in één databank.

Je onmisbare tool voor rechtstreekse communicatie met overheden en de social profitsector, volledig GDPR-proof. Selecteer en exporteer up-to-date contactgegevens naar keuze. 

Wat zit er in de databank?

De databank bevat professionele contactgegevens, namen en functies van 134.000 beslissingnemers en medewerkers in meer dan 26.500 overheden, overheidsinstanties en organisaties. Snel en gericht selecteerbaar volgens jouw communicatienoden.

Contactgegevens van

  • lokale, regionale en federale overheden, overheidsdiensten en -organisaties, overheidsinstanties, gemeentebesturen, provincies, gemeenschappen en gewesten, federale overheid, Europese Unie, Luxemburg… 
  • politici, parlementsleden, burgemeesters en schepenen, partijvoorzitters en kabinetsmedewerkers, federale ambtenaren, ...
  • politie, justitie en veiligheid,  leger, hoven en rechtbanken, parketten, justitiehuizen...
  • onderwijs, welzijns- en socio-culturele organisaties, ngo’s, social profit, werknemers-en werkgeversorganisaties,...

Persoonlijk advies

Op zoek naar deskundig advies in het overheidslabyrint? Graag hulp bij welke organisatie of contactpersoon je het best benadert voor jouw project? We geven je graag persoonlijk advies.

"Pinakes is voor de regioredactie van Het Nieuwsblad een grote hulp bij het opzetten en het uitwerken van diverse reeksen en projecten. Vanop de redactie kunnen we snel de contactpersonen vinden van de lokale besturen in alle hoeken van Vlaanderen."

Jan Feys
Chef Regio - Het Nieuwsblad