Alle overheidscontacten in één databank.

Je onmisbare tool voor rechtstreekse communicatie met overheden en de social profitsector, volledig GDPR-proof. Selecteer en exporteer up-to-date overheidscontactgegevens naar keuze.

Wat zit er in de databank?

De databank bevat professionele contactgegevens, namen en functies van 134.000 beslissingnemers en medewerkers in meer dan 26.500 overheden, overheidsinstanties en organisaties. Snel en gericht selecteerbaar volgens jouw communicatienoden.

Contactgegevens van

  • lokale, regionale en federale ambtenaren, overheidsdiensten en -organisaties, overheidsinstanties, gemeentebesturen, provincies, gemeenschappen en gewesten, Europese Unie, Luxemburg…
  • politici: parlementsleden, burgemeesters en schepenen, partijvoorzitters en kabinetsmedewerkers,...
  • federale ambtenaren
  • politie, justitie en veiligheid, leger, hoven en rechtbanken, parketten, justitiehuizen...
  • onderwijs, welzijns- en socio-culturele organisaties, ngo’s, social profit, werknemers-en werkgeversorganisaties,...

Persoonlijk advies

Op zoek naar deskundig advies in het overheidslabyrint? Graag hulp bij welke organisatie of contactpersoon je het best benadert voor jouw project? We geven je graag persoonlijk advies.

Met onze IT-diensten ondersteunen we lokale besturen, politiezones en andere overheden. We sturen dus regelmatig info over relevante software naar directeurs of IT-verantwoordelijken. Met de gegevens uit de Pinakes-databank komen we meteen bij de juiste persoon terecht, zodat we niemand onnodig spammen. De nieuwsbrief met recente benoemingen is voor ons ook handig om mee te zijn met ons doelpubliek.

Els Demeulenaere
Klantenrelaties CEVI