Veelgestelde vragen

Hier vind je een lijstje met veelgestelde vragen. Mocht je jouw vraag niet terugvinden, kan je contact met ons opnemen.

Voor wie is Pinakes?

Pinakes is onmisbaar voor ondernemingen die de overheid als doelgroep of als één van hun doelgroepen hebben.

Een voorbeeld: stel - jouw onderneming is actief in de energiesector. Met Pinakes kan je de milieuambtenaren of duurzaamheidsambtenaren in de gemeenten, de contactpersonen verantwoordelijk voor energie, alle schepenen bevoegd voor energie en uiteraard de financieel beheerders selecteren. Je krijgt een Excellijst met hun naam, postadres, telefoonnummer en e-adres. Ook combinaties zijn mogelijk; we koppelen organisaties aan functies en verantwoordelijkheden, waardoor grote en/of fijnmazige selecties mogelijk zijn van de doelgroepen die je wenst te bereiken.

Heb je trouwens al eens stilgestaan bij de overheid als afzetmarkt voor jouw product of dienst? De overheid is een betrouwbare klant, die almaar efficiënter werkt. Die efficiëntie vertaalt de overheid in meer overheidsopdrachten voor de privé-sector. Geef de overheid een plaats in jouw marketing. Pinakes helpt je een duurzame relatie met de overheid uit te bouwen.

Welke prijsformule is voor mij de meest interessante?

Je twijfelt welke formule het beste past bij jouw communicatienoden? Contacteer ons voor persoonlijk advies.

Hoe worden contactgegevens in Pinakes up to date gehouden?

Je hebt altijd onmiddellijk toegang tot de meest actuele contactgegevens omdat de dataredacteurs van Pinakes de databank dagelijks actualiseren aan de hand van verschillende bronnen: talrijke mediabronnen, officiële publicaties, postretours van klanten en partners en spontane updates van overheden.

Waarvoor en hoe kan je de rechtstreekse e-mailadressen gebruiken?

Met de optie "direct e-mail" van Pinakes kan je de rechtstreekse, professionele e-mailadressen van jouw contactpersonen downloaden. Pinakes wijst je naar het Boek XII, "Recht van de elektronische economie", in het Wetboek van economisch recht: je verbindt je ertoe geen gebruik te maken van elektronische post voor reclame zonder de voorgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde. In iedere elektronische mailing moet je bovendien een opt-out clausule voorzien waarbij iedere ontvanger zich kosteloos kan laten schrappen van jouw verzendlijsten.

Ik heb een fout opgemerkt bij de gegevens van een contactpersoon.

Je merkte een fout op? Bv. een mandataris die van functie is veranderd? Stuur ons de volgens jou correcte gegevens door naar info@pinakes.be, na verificatie doen we dan de nodige aanpassingen in de databank.

Wat doe ik met mail- of postretours?

Niets verandert sneller dan contactgegevens. Ons redactioneel team spant zich elke dag in om de databank zo actueel mogelijk te houden. Mocht je post- en/of e-mailretours ontvangen, aarzel dan niet om ze ons te bezorgen via info@pinakes.be. Na verificatie doen wij dan de nodige aanpassingen in de databank. De geactualiseerde gegevens zijn dan beschikbaar bij je volgende raadplegingen en exports van de databank.

Kan je een advertentie plaatsen in de nieuwsbrief van Pinakes?

PinakesNews, de nieuwsbrief van Pinakes, verschijnt tweewekelijks en geeft een overzicht van de interessanste en belangrijkste personeelswijzigingen binnen de overheid. Je bereikt met deze nieuwsbrief onze 51 000 e-abonnees (uit openbare besturen, socio-culturele sector en middenveld) en 7.000 unieke websitebezoekers per maand.

Het is mogelijk jouw reclameboodschap als een van de nieuwsitems in de nieuwsbrief te plaatsen. Je betaalt een forfaitair bedrag per nieuwsbrief.

Voor meer informatie contacteer Marnix Smets via marnix.smets@pinakes.be.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten!

Je bent je wachtwoord vergeten? Contacteer ons dan via info@pinakes.be en we bezorgen je een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt aanmaken.

Ik zie het veld "verantwoordelijkheid" niet op de Exportpagina.

Dit komt omdat je geen toegang hebt tot de optie Data & Marketing. Deze optie geeft je onder andere toegang tot extra gegevens zoals de KBO-nummers van organisaties of verantwoordelijkheden van personen. De optie Data & Marketing is betalend (20% extra). Indien je toegang wenst tot deze optie, kan je ons contacteren via info@pinakes.be.