Kortrijk

16 oktober 2020

Ruth Vandenberghe (Open Vld) heeft de eed afgelegd in handen van West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé.

Design Museum Brussels

15 oktober 2020

Het ADAM (Art and Design Atomium Museum) op de Heizel in Brussel verandert zijn naam in Design Museum Brussels.

Assuralia

15 oktober 2020

Barbara Van Speybroeck zal vanaf 1 december Wauthier Robyns opvolgen als directeur communicatie bij Assuralia, de beroepsvereniging van de verzeker

bpost

13 oktober 2020

De Amerikaan Ilias Simpson volgt Henri de Romrée op als CEO van Radial US, de Noord-Amerikaanse tak van overheidsbedrijf bpost.

Duitstalige gemeenschapsregering

13 oktober 2020

Na het aftreden van Harald Mollers (ProDG), is Lydia Klinkenberg (ProDG) aangesteld als nieuwe minister van onderwijs, opleiding en wetenschappelij

Oost-Vlaanderen

12 oktober 2020

Steven Ghysens volgt Albert De Smet op als nieuwe provinciegriffier. Albert De Smet gaat vanaf 1 januari 2021 met pensioen.

Hulpverleningszone Waasland

12 oktober 2020

Thierry Van Goethem is aangesteld als de nieuwe zonecommandant van Hulpverleningszone (HVZ) Waasland, in opvolging van Marc Vande Velde.

Berchem

09 oktober 2020

Buket Karaca heeft de eed afgelegd als districtsschepen van Berchem.

Kortrijk

08 oktober 2020

Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester - Open Vld) volgt Vincent Van Quickenborne op als waarnemend burgemeester van Kortrijk.