Nieuws

Pinakes houdt je permanent op de hoogte van het opvallendste benoemingsnieuws uit de federale, regionale en lokale politiek, de socio-culturele sector, de welzijnssector en het middenveld.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Pierre Thys is de nieuwe directeur van het grootste theater van Franstalig België, het Théâtre National in Brussel.

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

Isabelle Mazzara volgt Etienne Davignon op als voorzitter van het Paleis voor Schone Kunsten (Bozar).

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

Marc Snels is aangesteld tot nieuwe korpschef van politiezone Zwijndrecht.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Maarten Puls volgt vanaf 1 september Danny Toelen op als provinciegriffier van de provincie Antwerpen.

Federale, regionale en provinciale overheden

Sabine Leyzen (Open Vld) volgt Marleen Vanderpoorten op als schepen van Lier.

Lokale overheden

Pierre Vanderheyden is door de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) benoemd tot de nieuwe procureur-generaal van Luik.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Caroline Deiteren is voorgedragen als voorzitter van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IVGM).

Federale, regionale en provinciale overheden

Mark Maesen is de nieuwe voorzitter van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM).

Federale, regionale en provinciale overheden

De Brusselse ministerraad benoemde Sophie Lavaux tot de nieuwe directeur van Brussel Preventie en Veiligheid.

Federale, regionale en provinciale overheden

Bart Baele, voormalig algemeen directeur van Ninove, is sinds 1 mei de nieuwe algemeen directeur van Oudenaarde.

Lokale overheden

Gemeenteraadslid Els van Doesburg (N-VA) volgt Fons Duchateau (N-VA) op als schepen in Antwerpen.

Lokale overheden

Enabel gaat nauwer samenwerken met VVSG, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, om via de uitwisseling van expertise efficiënt lokaal bestuur mogelijk te maken.

Middenveld

GO!

Koen Pelleriaux wordt vanaf 1 september de nieuwe afgevaardigd bestuurder van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Onderwijs, cultuur en vrije tijd

Frédéric Krenc is aangeduid als Belgisch rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Europese en Luxemburgse overheden

Professor economie Koen Schoors (UGent) is benoemd als de Nederlandstalige ondervoorzitter van de Federale Investerings- en Participatiemaatschappij FPIM.

Federale, regionale en provinciale overheden

Cindy Coucke volgt Dirk Aelvoet op als nieuw waarnemend algemeen directeur van afvalintercommunale IVIO.

Lokale overheden

Lut Hermans (Nieuw Retie) is de nieuwe schepen en voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van de gemeente Retie.

Lokale overheden

Mattias De Vuyst is de nieuwe directeur van het Willemsfonds vzw.

Middenveld

Naar aanleiding van de cyberaanval op dinsdag 4 mei op een 200-tal instellingen aangesloten op Belnet bracht Pinakes in kaart welke overheidsorganisaties betrokken zijn in de strijd tegen cybercriminaliteit. Dat zijn er heel wat, zo blijkt.

    Pascale Lambin is aangesteld als nieuwe administrateur-generaal van Fedris, het Federaal agentschap voor beroepsrisico's.

    Federale, regionale en provinciale overheden

    BBI

    Jean-François Vandermeulen wordt de nieuwe administrateur-generaal van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI).

    Federale, regionale en provinciale overheden