Nieuws

Pinakes houdt je permanent op de hoogte van het opvallendste benoemingsnieuws uit de federale, regionale en lokale politiek, de socio-culturele sector, de welzijnssector en het middenveld.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief.

Noah Janssen is de nieuwe algemeen directeur van Natuurpunt en volgt daarmee Walter Rycquart op.

Middenveld

Filip Buijs wordt vanaf 1 juni de nieuwe algemeen directeur van Volley Vlaanderen, de overkoepelende organisatie van volleybalclubs in Vlaanderen en van Topvolley Belgium. Hij volgt Geert De Dobbeleer op.

Middenveld

Vanaf 1 september wordt prof. dr. Frank Vermassen, de nieuwe gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent.

Welzijn, werk en gezondheid

Sinds begin februari is het Centrum voor Informatica voor het Brussels Gewest (CIBG) omgedoopt tot "Paradigm".

Federale, regionale en provinciale overheden

Erik Grietens is aangesteld als nieuwe voorzitter van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, beter gekend als de Minaraad. Hij volgt Walter Roggeman op.

Federale, regionale en provinciale overheden

Vanaf 1 mei wordt Lieven Krikilion de nieuwe schepen van milieu, natuur, duurzaamheid en dierenwelzijn in Gooik.Hij volgt Herman Anthoons op.

Lokale overheden

Word jij onze nieuwe collega? 🔍

Helena Bex is de nieuwe directeur-generaal bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschap-pelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), meer bepaald van de directie-generaal Beleidsvoorbereiding en uitvoering.

Federale, regionale en provinciale overheden

Axel Desmedt is de nieuwe voorzitter van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Hij volgde Jacques Steenbergen op.

Federale, regionale en provinciale overheden

Marie Vandresse wordt vanaf 15 april 2024 directeur-generaal van Statbel. Ze komt over van het Federaal Planbureau en volgt Philippe Mauroy op.

Federale, regionale en provinciale overheden

Fabien GĂ©rard is door de ministerraad aangesteld als adjunct-drugscommissaris van het Nationaal drugscommissariaat.

Politie, justitie en (civiele) veiligheid

Floris Tack is aangesteld als de nieuwe directeur-generaal van het Brussels gewestelijk parkeeragentschap, parking.brussels. Hij volgt Eric Dubois op.

Federale, regionale en provinciale overheden

Anna Roos is verkozen tot nieuwe voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad. Ze volgt Amir Bachrouri op.

Federale, regionale en provinciale overheden

Trees Van Geluwe is op de gemeenteraad unaniem aangesteld als algemeen directeur van de gemeente Baarle-Hertog. Ze zal vanaf 1 mei die functie invullen als opvolgster van huidige algemeen directeur Jan Vervoort.

Lokale overheden

Eva De Bleeker is de nieuwe schepen voor de lokale lijst Team 1560 in Hoeilaart. Ze volgt voormalig schepen Marc Vanderlinden op, die onlangs overleed.

Lokale overheden

Bruno Colmant wordt CEO ad interim van Stichting tegen Kanker. Hij volgt Patricia Lanssiers op, die om persoonlijke redenen bij Stichting tegen Kanker vertrekt.

Middenveld

Jan De Brabanter is huidig gedelegeerd bestuurder Olivier Willocx opgevolgd als waarnemend gedelegeerd bestuurder van de Kamer van Koophandel en Verbond van Ondernemingen te Brussel (BECI).

Middenveld

René Konings is de nieuwe directeur van Voka Metropolitan, de Brusselse afdeling van het Vlaams netwerk van ondernemingen. Hij volgt Jan Van Doren op.

Middenveld

Generaal-majoor Stéphane Dutron is de nieuwe commandant van ADIV sinds 1 januari 2024. Hij is Viceadmiraal Wim Robberecht opgevolgd.

Federale, regionale en provinciale overheden

Kathleen Van De Vijver is benoemd tot directeur-generaal ad interim voor het Directoraat-generaal van de Penitentiaire Inrichtingen (DG EPI). Ze komt aan het hoofd van het gevangeniswezen nadat het mandaat van voormalig directeur-generaal Rudy Van De Voorde afliep op 31 januari van dit jaar.

Federale, regionale en provinciale overheden

Kristel Schrooten (CD&V) wordt schepen in Oudsbergen. Ze volgt Sara Nies op.

Lokale overheden