FOD Beleid en Ondersteuning

Nicolas Waeyaert is benoemd tot voorzitter van de FOD Beleid en Ondersteuning.

Nicolas Waeyaert wordt benoemd tot voorzitter van de FOD Beleid en Ondersteuning. Hij is momenteel directeur-generaal van de Algemene directie Statistiek van de FOD Economie. Hij vervangt Ben Smeets, de waarnemend voorzitter.

Federale, regionale en provinciale overheden