FOD Sociale Zekerheid

Peter Samyn is benoemd tot voorzitter van het Uitvoerend Comité van de FOD Sociale Zekerheid.

Peter Samyn is benoemd tot voorzitter van het Uitvoerend Comité van de FOD Sociale Zekerheid. Hij bekleedt deze functie sinds twee jaar als waarnemend voorzitter. Peter Samyn maakte in 2018 de overstap naar de FOD Sociale Zekerheid, waar hij directeur-generaal Beleidsondersteuning en Coördinatie werd. Een jaar later volgde hij als waarnemend voorzitter van het directiecomité Frank Van Massenhove op.

Federale, regionale en provinciale overheden