VRT

Jeroen Tiebout, voormalig woordvoerder en huidig kabinetschef van Vlaams viceminister-president en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), wordt de nieuwe regeringscommissaris bij de VRT. 

Jeroen Tiebout, voormalig woordvoerder en huidig kabinetschef van Vlaams viceminister-president en minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), wordt de nieuwe regeringscommissaris bij de VRT. Hij volgt Rudi De Kerpel op, die in oktober ontslag nam. Een regeringscommissaris, aangesteld door de Vlaamse Regering, moet erover waken dat de organisatie haar beleidsdoelstellingen zo efficiënt en effectief mogelijk realiseert en daarbij alle wetten, decreten en andere regels naleeft. 

Federale, regionale en provinciale overheden