Nieuw zorgplatform: zorgcentrale Z-Plus

09 maart 2017

Drie socialistisch en liberaal geïnspireerde vzw’s bundelen hun krachten en richten hetzorgplatform Z-plus op.

MIDDENVELD

09 februari 2017

Roel Dockx is de nieuwe directeur van Voka- Kamer van Koophandel Mechelen. Hij volgt Frédéric Achten op.

KOEPEL- EN BELANGEN ORGANISATIE

09 februari 2017

GIBBIS, de nieuwe pluralistische werkgeverskoepel van de Brussel gezondheidsinstellingen, werd toegevoegd aan onze databank!

Fusie RSZ en DIBISS

17 januari 2017

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) zijn begin dit jaar gefusioneerd.

Nieuwe topfuncties

17 januari 2017

Tom Auwers wordt de nieuwe voorzitter van de FOD Volksgezondheid. Vanaf februari zal hij Christiaan Decoster opvolgen, die met pensioen gaat.

FBZ en FAO fuseren en worden Fedris

06 december 2016

Op 1 januari 2017 fusioneren het Fonds voor de beroepsziekten (FBZ) en het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO).

Nieuwe topfuncties voor Farys, AZ Jan Palfijn, Assuralia en Koninklijk Vlaams Conservatorium

06 december 2016

Marleen Porto-Carrero is sinds vorige maand de nieuwe algemeen directeur van waterintercommunale Farys, het voormalige TMVW.

Nieuwe financieel beheerder in Kuurne, nieuwe secretarissen in Schoten en Ellezelles

06 december 2016

Jurgen Vanoverberghe, momenteel nog aan de slag bij het OCMW van Ingelmunster, wordt de nieuwe financieel beheerder van de gemeente Kuurne.